Ngoại khoa

KHOA NGOẠI – PHÒNG KHÁM ĐA KHOA SÀI GÒN PHÚ QUỐC Bạn bị chấn thương cần xử lý: Khâu rửa vết thương, bó bột, nẹp bột, nắn trật khớp, hút […]

22/08/2016 Quản Trị Dịch vụ