Nghiên cứu vaccin nhỏ mũi phòng bệnh do Chlamydia

Nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm trên chuột cho thấy, vaccin chứa kháng nguyên BD584 đã bảo vệ các động vật gặm nhấm khỏi Chlamydia cũng như làm giảm xác […]

24/08/2016 Quản Trị Tin tức